14. mar. 2018

Naturen som person i samisk tradisjon

Om mennesket, naturen og vårt forhold til det natur-lige.


Lørdag 17. mars ønsker vi å rette oppmerksomheten mot vårt forhold til naturen.

Dagens innleder skriver:

«I samisk tradisjon har naturen sin egen stemme representert ved skikkelser som vokter over steder og fellesinteresser. De hører til et omfattende og stedegent fortellingsmateriale som minner om normer for innhøsting og fordeling av av ressursene.
Tradisjonen kan oppfattes som et forvaltningssystem som bidrar til bevissthet om naturens bærekraft og konkurrerende interesser til ressursene».
 • Har vår forbindelse til det natur-lige gått tapt?
 • Kan vi alle lære noe av den samiske tradisjonen når det gjelder forholdet til naturen?
Skarven bar
Lørdag 17. mars 2018
11:15 - 13:00

Samtalen er gratis og alle er velkommen!
Foto: Torje Jenssen

Jens Ivar Nergård er dr. philos og professor ved institutt for pedagogikk og lærerutdanning i Tromsø, UiT - Norges Arktiske Universitet.

Nergård har utgitt flere bøker og hans tekster beveger seg i spenningsfeltet mellom etnografi, kulturpsykologi (psykoanalyse) og kulturfilosofi. Han har arbeidet med samisk etnografiske materiale over en lang periode.

Nergård har forsket mye om behandling i helsevesenet, og både vært opptatt av Freud og av naturens betydning i den samiske tradisjonen.

27. feb. 2018

Hva har #metoo-kampanjen vist oss?

Et filosofisk perspektiv på seksuell trakassering.


#metoo-kampanjen har vist det pioneren Catharine MacKinnon sa for nesten 40 år siden, at seksuell trakassering er et svært utbredt og samtidig et svært oversett fenomen.

Etter #metoo synes det umulig å lenger overse eller bortforklare dette fenomenet. Hvorfor nå?
 • Hvordan kan vi forklare og endre maktsituasjonen mellom kjønnene? 
 • Hvordan påvirker våre seksualliv maktubalansen ellers i samfunnet?
 • Kan vi holde noen ansvarlige for den systematiske utbredelsen av seksuell trakassering?
Skarven bar
Lørdag 3. mars 2018
11:15 - 13:00

Samtalen er gratis og alle er velkommen!
Trine Antonsen er filosof og feminist og vil innlede til diskusjon om filosofiske spørsmål knyttet til #metoo.

Trine arbeider som førsteamanuensis ved UiT - Norges Arktiske Universitet.

13. feb. 2018

Selvbestemmelse, enhet og sameksistens: Finnes det muligheter for politisk løsrivelse i dagens Europa?

 • Er en regions eller et folks uavhengighet en trussel mot staten?
 • Hvor stopper retten til selvbestemmelse?
 • Finnes det fredelige muligheter for politisk løsrivelse i dagens Europa?
 • Hva må til for å bli en uavhengig og selvstyrt nasjon?
I oktober 2017 holdte Catalonia en ny folkeavstemning hvor 90% stemte for selvstendighet. Valgdeltagelsen var lav, men resultatet kom i skyggen for en stor politiaksjon dirigert av de spanske myndighetene som forsøkte å stoppe valget ved maktbruk.

Den Spanske Kongen fordømte Catalonias uavhengighetsbestrebelse fordi det truet «Spansk enhet, […] splittet landet [og] uthulet harmonien og sameksistensen» i det Spanske samfunnet.

I etterkant av folkeavstemningen ble de catalonske myndighetene oppløst, og deres medlemmer, inkludert den catalonske presidenten, anklaget for motstand mot styresmakten, politisk opprør og underslag. Presidenten flyktet deretter til Belgia hvor han og fem andre kabinettmedlemmer ble arrestert.

Er Catalonias uavhengighetsbestrebelser legitime? Hvorfor brukte den Spanske staten både politimakt og ekstreme rettslige og politiske virkemidler for å forhindre Catalonias uavhengighet?

Lørdag 17. februar inviterer vi til samtale med statsviter og spaniakjenner Markus Buck hvor vi med utgangaspunkt i Catalonias uavhengighetsbestrebelser skal undersøke mulighetene som finnes for politisk selvbestemmelse i dagens Europa.
Skarven bar
Lørdag 17. februar 2017
11:15 - 13:00

Samtalen er gratis og alle er velkommen!
Foto: Sigrun Høgetveit Berg

Marcus Buck er statsviter og spaniakjenenr som arbeider i fagfeltet komparativ politikk, demokratisering, valg, partier og partisystemer ved UiT - Norges arktiske universitet.         

29. jan. 2018

3. feb: Kan film lære oss å bli åpne for det ukjente - også i vårt eget indre?

Kan film lære oss å bli åpne for det ukjente - også i vårt eget indre?

Årets utgave av Tromsø Internasjonale Filmfestival er forbi. Som publikummere sitter vi igjen med mange inntrykk. Film kan gi oss nye innblikk i andre mennesker, levesett og kulturer, noe TIFF er et godt eksempel på.
Men når slutter vi å være åpne for en historie eller et inntrykk på film, og går over til å finne det vi ser problematisk? Hva slags form og innhold må en film ha for at vi finner den etisk uakseptabel?

Spørsmålet om moralske grenser i møte med film er særlig relevant nå, i kjølvannet av #metoo-kampanjen. Kampanjen hadde sitt opphav i filmindustrien, og amerikanske filmskapere er blant dem som har kjent mest på presset. Film er et sterkt og eksplisitt medium, som de fleste av oss har et forhold til. Som kunstart er film i større grad enn annen kunst i kontakt med en fysisk virkelighet. Filmregissører bruker skuespillere og filmarbeidere for å realisere sin visjon. Er motivene deres mer gjennomskuelige og ubehagelige å ta del i for oss, enn hva som er tilfelle i litteraturen og billedkunsten?
Skarven bar
Lørdag 3. februar 2018
11:15 - 13:00

Samtalen er gratis og alle er velkommen!
Sveinung Wålengen, utdannet filmviter fra NTNU og leder for Verdensteatret Kino, innleder samtalen lørdag 3. februar. Temaet er vår opplevelse av film, og når – og hvorfor – vi setter moralske grenser i møtet med filmen.

20. nov. 2017

Mamma og forsker?

Kan du være mamma og samtidig drive med forskning?

 
Utfordringene i å kombinere en aktiv foreldrerolle med en heltidsjobb er velkjent i samfunnet. Omsorg for barn krever tid, og en heltidsjobb krever tid; og som kjent er tiden en begrenset ressurs. Å klare å balansere dette er viktig for å unngå at foreldre skal bli utmattet, og for å sikre utviklingen av et sunt familieliv, og til syvende og sist et velfungerende samfunn. Akademia er et internasjonalisert miljø, og familiepolitikken er ikke lik overalt. Noen land er langt mer avanserte når det gjelder å skape denne balansen. Problemet oppstår når ansettelseskriteriene i et internasjonalisert arbeidsmarked er basert på produksjonsmengde og målbare ferdigheter som gjør det vanskelig, om ikke umulig å være en aktiv forelder.

Lørdag 25. november inviterer vi til høstens siste samtale om det å forene jobb og familieliv; å være mamma og forsker. 
 • Hva vil det si å være aktive foreldre?
 • Er dette viktig for samfunnet, og ikke bare den enkelte familie?
 • Hvordan er familiepolitikken utformet i ulike land, og hvordan påvirkes foreldrenes jobbperspektiv?
 • Er en aktiv foreldrerolle i konflikt med foreldrenes karrieremuligheter?
 • Er ferdighetene man utvikler gjennom en aktiv foreldrerolle irrelevant for arbeidsmarkedet?
 • Er det slik at at foreldre i demokratiske velferdsstater kan bli forfordelt på det internasjonale arbeidsmarkedet, og finnes måter å forhindre slike ulemper?.
Skarven bar
Lørdag 25. november 2017
11:15 - 13:00

Samtalen er gratis og alle er velkommen!
Foto: Pablo Picasso, mor og barn, 1929

Samtalen innledes av Melina Duarte og Maria Danielsen.


Melina Duarte er mor til Ella og post-doc ved Institutt for filosofi, UiT


Maria Danielsen er mor til Olav og masterstudent ved Institutt for filosofi, UiT