10. sep. 2017

Russland og verden

Russland er Europas største land både målt i folketall og flateinnhold. Norge har fellesgrense med Russland. Likevel er Vestens forhold til Russland, 26 år etter Sovjetkommunismens sammenbrudd, preget av tradisjonelle klisjeer, fordommer og angst.

 
Og omvendt er også Russlands identitet preget av motsetningen til Vesten og Europa, inklusive de historiske erfaringene med krig mellom Russland og europeiske land. I de seinere år har forholdet mellom Russland og Vesten nærmet seg det gamle kald-krigs-nivået.

På dette møtet vil Arne Overrein si noe om hvordan Russland forstår seg sjøl i dagens verden og om de ulike alternative oppfatningene om dette som gjør seg gjeldende i dette landet, blant annet om valget mellom en europeisk og en mer asiatisk orientering av russisk politikk. Deretter vil vi diskutere de mulige utviklingsveiene Russlands forhold til Vesten står ovenfor og hva Vesten sjøl og Norge eventuelt bør endre i sitt forhold til vår nabo i øst. Bør vi prioritere det gode naboskaps politikk eller forsterke sanksjonsregimet og styrkeoppbygging i NATO?
Skarven bar
Lørdag 16. september 2017
11:15 - 13:00

Samtalen er gratis og alle er velkommen!
Arne Overrein er filosof og arbeider som førstelektor ved Universitetet i Tromsø.

Han har i en årrekke arbeidet med folkerett og globalisering i et politisk-filosofisk og historisk perspektiv. Han er forfatter av boken Kampen om folkeretten - Krig, makt og rett i verdenssamfunnet.
 

Er framtida lys?


Lørdag 2/9 inviterer vi til høstens første samtale hvor vi sammen med dere ønsker å utforske «framtida». Vi vil innlede om “framtida” fra to ulike perspektiver.

Med utgangspunkt i Alain Badious book «The True Life» innleder Eirik Mathiesen om hvilken rolle ungdom kan spille i å skape framtiden og hvilken rolle framtiden spiller for ungdom i dag.

Tone Sverdrup Ørebech vil spørre hvordan framtiden ser ut for kvinner i Norge, der den sekulære og den islamske tradisjon former ganske forskjellige livsløp for oss. Hun vil eksemplifisere innledningen ved Maryam Trine Skogen som ønsker å opprette en feministisk, inkluderende moské i Oslo. For å kunne gjøre dette må Maryam bli imam – Norges første kvinnelige som sådan.

Vi inviterer alle til å bidra med ulike perspektiver på temaet.


7. mai 2017

Barndom

Lørdag 13/5 inviterer vi til vårens siste samtale. Kai Krogh innleder om barndom og barnets utvidede sosiale verden.


Synet på barnet og barndommen har endret seg sterkt i løpet av de siste tiårene. Samtidig har det skjedd store endringer i familiestrukturen.

Kai vil ta utgangspunkt i Johan Borgens «Barndommens rike» fra 1965 og vil skissere enkelte utviklingslinjer, fra sosialiseringsprosessen av det passive barnet i den psykoanalytiske forståelsen, til det kompetente, aktive og sosiale barnet i moderne utviklingspsykologi. Kai vil også trekke inn forskning fra psykologer som ofte benevnes som «The Babywatchers», spesielt Daniel Stern. Samtidig som han kommer inn på endringer i barnets utvidede sosiale verden.

Spørsmål vi ønsker å ta opp til diskusjon er bl.a. hva kommersialisering og digitalisering av barnets livsverden betyr for barnets utvikling, og om vi ser tendenser til å redusere lekens betydning i en presset hverdag og f.eks. ved tidlig barnehage- og skolestart.

Vi ønsker alle velkommen til å bidra med perspektiver på temaet.
Skarven bar
Lørdag 13. mai 2017
11:15 - 13:00

Samtalen er gratis og alle er velkommen!
Kai Krogh er spesialist i klinisk voksenpsykologi og har doktorgrad i psykologi.
Han har nærmere 20 års erfaring fra California innen ulike grener av psykiatrien.
Kai er opptatt av relasjoner, varme, omsorg og av hva som gjør oss motstandsdyktige.

24. apr. 2017

Hvorfor snakker vi ikke lenger om sosiale klasser?

Forfatter og filmskaper Dag Johan Haugerud er opptatt av klassebegrepet i alt han fremstiller. Men samtidig som Haugerud har fått en solid posisjon i den kulturelle offentligheten, er det få som snakker om klasse. Han påpeker: “Klasse er blitt et mer flytende begrep enn før. Det er en stor middelklasse som tenker på klassebegrepet som uaktuelt”.

 
I sin mest kjente film, Som du ser meg, viser Haugerud at det motsatte er tilfelle: “[Historiene] forteller hvordan helt normale mennesker navigerer i et markedsstyrt samfunn. Det er det som ligger under alt”.

Hos Haugerud starter klassediskusjonen med et tosidig fokus på språkbruk/ samtaleformer i det moderne arbeidslivet, samt urbaniseringstendensen og måten vi bebor byene. Hvordan kan vi beskrive samtidens nye sosiale bruddflater? Hvordan nedfeller dette seg som konflikter på enkeltpersonnivå?

Den filosofiske samtalen vil ta utgangspunkt i eksempler fra Haugeruds film Som du ser meg (2012) og hans siste roman, Enkle atonale stykker for barn (2016). I tillegg vil vi se på forbindelseslinjene mellom Haugerud og samtidsfilosofen Peter Sloterdijks grunnsyn på mennesket som et arkitektonisk vesen. 
Skarven bar
Lørdag 29. april 2017
11:15 - 13:00

Samtalen er gratis og alle er velkommen!

Om innlederen

Tone Sverdrup Ørebech leder Litteraturvinsjen, som driver litteraturformidling og tenkning gjennom litteraturgrupper tilknyttet Tromsø kommune.  

29. mar. 2017

Robotenes inntogsmarsj

Teknologien med å utvikle roboter til å utføre forskjellige oppgaver gjør kvantesprang i vår tid.

 
Robot-teknologiens utvikling innebærer store muligheter for oss som mennesker. De kan løfte mye tyngre løft enn mennesker. De kan utføre rutineoppgaver mye raskere enn mennesker. De kan lese seg gjennom mye høyere papirhauger enn mennesker.

Robot-teknologien reiser også spørsmål som tidligere ikke har vært aktuelle. Hva skal skje med de som mister jobbene til robotene? Hvordan forholder et samfunn seg når mengden av  til-overs-menneskene blir stor? Hvordan skal det økonomiske utbyttet som skapes av robotenes arbeid fordeles Vil det føre til nye føydalsamfunn eller vil demokratisk fordeling kunne bestå? Hvilken betydning har sex-roboter for vår forståelse av samliv og seksualitet? Kan unge menn få “trene” seg med roboter for å redusere fremtidige voldtekter? Bør robotsykepleiere også kunne betjene pasientenes seksuelle behov?

Disse og lignende spørsmål skal drøftes på den kommende filosofiske samtalen.
Skarven bar
Lørdag 1. april 2017
11:15 - 13:00

Samtalen er gratis og alle er velkommen!
Ánde Somby førsteamanuensis på Juridisk fakultet ved Norges Arktiske Universitet innleder til diskusjon.