7. mai 2017

Barndom

Lørdag 13/5 inviterer vi til vårens siste samtale. Kai Krogh innleder om barndom og barnets utvidede sosiale verden.


Synet på barnet og barndommen har endret seg sterkt i løpet av de siste tiårene. Samtidig har det skjedd store endringer i familiestrukturen.

Kai vil ta utgangspunkt i Johan Borgens «Barndommens rike» fra 1965 og vil skissere enkelte utviklingslinjer, fra sosialiseringsprosessen av det passive barnet i den psykoanalytiske forståelsen, til det kompetente, aktive og sosiale barnet i moderne utviklingspsykologi. Kai vil også trekke inn forskning fra psykologer som ofte benevnes som «The Babywatchers», spesielt Daniel Stern. Samtidig som han kommer inn på endringer i barnets utvidede sosiale verden.

Spørsmål vi ønsker å ta opp til diskusjon er bl.a. hva kommersialisering og digitalisering av barnets livsverden betyr for barnets utvikling, og om vi ser tendenser til å redusere lekens betydning i en presset hverdag og f.eks. ved tidlig barnehage- og skolestart.

Vi ønsker alle velkommen til å bidra med perspektiver på temaet.
Skarven bar
Lørdag 13. mai 2017
11:15 - 13:00

Samtalen er gratis og alle er velkommen!
Kai Krogh er spesialist i klinisk voksenpsykologi og har doktorgrad i psykologi.
Han har nærmere 20 års erfaring fra California innen ulike grener av psykiatrien.
Kai er opptatt av relasjoner, varme, omsorg og av hva som gjør oss motstandsdyktige.

24. apr. 2017

Hvorfor snakker vi ikke lenger om sosiale klasser?

Forfatter og filmskaper Dag Johan Haugerud er opptatt av klassebegrepet i alt han fremstiller. Men samtidig som Haugerud har fått en solid posisjon i den kulturelle offentligheten, er det få som snakker om klasse. Han påpeker: “Klasse er blitt et mer flytende begrep enn før. Det er en stor middelklasse som tenker på klassebegrepet som uaktuelt”.

 
I sin mest kjente film, Som du ser meg, viser Haugerud at det motsatte er tilfelle: “[Historiene] forteller hvordan helt normale mennesker navigerer i et markedsstyrt samfunn. Det er det som ligger under alt”.

Hos Haugerud starter klassediskusjonen med et tosidig fokus på språkbruk/ samtaleformer i det moderne arbeidslivet, samt urbaniseringstendensen og måten vi bebor byene. Hvordan kan vi beskrive samtidens nye sosiale bruddflater? Hvordan nedfeller dette seg som konflikter på enkeltpersonnivå?

Den filosofiske samtalen vil ta utgangspunkt i eksempler fra Haugeruds film Som du ser meg (2012) og hans siste roman, Enkle atonale stykker for barn (2016). I tillegg vil vi se på forbindelseslinjene mellom Haugerud og samtidsfilosofen Peter Sloterdijks grunnsyn på mennesket som et arkitektonisk vesen. 
Skarven bar
Lørdag 29. april 2017
11:15 - 13:00

Samtalen er gratis og alle er velkommen!

Om innlederen

Tone Sverdrup Ørebech leder Litteraturvinsjen, som driver litteraturformidling og tenkning gjennom litteraturgrupper tilknyttet Tromsø kommune.  

29. mar. 2017

Robotenes inntogsmarsj

Teknologien med å utvikle roboter til å utføre forskjellige oppgaver gjør kvantesprang i vår tid.

 
Robot-teknologiens utvikling innebærer store muligheter for oss som mennesker. De kan løfte mye tyngre løft enn mennesker. De kan utføre rutineoppgaver mye raskere enn mennesker. De kan lese seg gjennom mye høyere papirhauger enn mennesker.

Robot-teknologien reiser også spørsmål som tidligere ikke har vært aktuelle. Hva skal skje med de som mister jobbene til robotene? Hvordan forholder et samfunn seg når mengden av  til-overs-menneskene blir stor? Hvordan skal det økonomiske utbyttet som skapes av robotenes arbeid fordeles Vil det føre til nye føydalsamfunn eller vil demokratisk fordeling kunne bestå? Hvilken betydning har sex-roboter for vår forståelse av samliv og seksualitet? Kan unge menn få “trene” seg med roboter for å redusere fremtidige voldtekter? Bør robotsykepleiere også kunne betjene pasientenes seksuelle behov?

Disse og lignende spørsmål skal drøftes på den kommende filosofiske samtalen.
Skarven bar
Lørdag 1. april 2017
11:15 - 13:00

Samtalen er gratis og alle er velkommen!
Ánde Somby førsteamanuensis på Juridisk fakultet ved Norges Arktiske Universitet innleder til diskusjon.

13. mar. 2017

Dans som uttrykksform og kroppens filosofiI filosofiske samtaler 18/3 vil dansekunstner Liv Hanne Haugen presentere sine tanker om dans. I mange år har hun ledet gruppa "tirsdagsdanserne" her i Tromsø. Sammen utforskes bevegelse og dans. Det å lytte innover og utover i samme tid er en viktig forutsetning for å komme i kontakt både med den naturlige bevegelsen og eget uttrykk. Hensikten er å "finne av", ikke "finne på". Haugen spør om dans kan bli et verktøy til forståelse av oss selv, den andre og verden.
Elever ved Kulturskolen og noen av "tirsdagsdanserne" vil gi en kort danserisk presentasjon.
Liv Hanne Haugen er dansekunstner. Hun driver Haugen produksjoner sammen med Anne Kathrine Haugen og er leder for "Tirsdagsdanserne" i Tromsø. Det er en gruppe som består av amatører og profesjonelle som utforsker dans, bevegelse, tekst og stemme.

NB: Møtet vil denne gangen på grunn av dansepresentasjonen bli arrangert i Skarvens kulinariske teater - øverste etasje.

NB! Skarvens kulinariske teater
Lørdag 18. mars 2017
11:15 - 13:00
Samtalen er gratis og alle er velkommen!

1. mar. 2017

Har mennesket i vår tid glemt sin sjel?

Finnes sjelen som noe virkelig, eller er den kun et metaforisk uttrykk for våre personlige egenskaper?

 
Nietzsche skrev for over hundre år siden (at) "Det er overhodet ikke nødvendig å kvitte seg med "sjelen", en av tenkningens eldste og mest ærverdige hypoteser". Spørsmålet er om hans syn gir mening også i samtiden?

I Filosofiske Samtaler 4/3 tar vi for oss ulike stadier i sjelens drama - fra antikken til vår tid. Utgangspunktet er Ole Martin Høystads bok: "Sjelens betydning - En kulturhistorie".

Vi berører spørsmål om sjelen er udødelig, om den eksisterer uavhengig av kroppen, og : "trenger den å frelses". Hva er sjelens forhold til kjærligheten og "de andre". Og ikke minst: lar den seg begripe ved hjelp av vitenskapen, og ligger da svaret -kanskje i genene?

Innledning ved Eirik Mathiesen, filosof

Kommentar ved Steffen Rostock Svendsen, psykolog 
Skarven bar
Lørdag 4. mars 2017
11:15 - 13:00

Samtalen er gratis og alle er velkommen!