7. mai 2018

Hvordan kan barnets verden forstås? Om filosofen Walter Benjamins syn på barndommen.


For et år siden så vi i Filosofiske Samtaler på barndom gjennom psykologiens begrepsapparat. På førstkommende lørdag vil dette temaet følges opp gjennom filosofiens perspektiv.

Walter Benjamin (1892-1940) var en filosof som kombinerte marxistisk analyse og jødisk mystisisme med en estetisk varhet som slo ut i skrivemåten. Historiebegrepet var viktig for Benjamin.

Hvordan er historien oppfattet og konstruert? Et aspekt ved denne spørsmålsstillingen var hans syn på barndom.

Hos Benjamin er barndom som begrep del av en større kritikk av det progressive historiesyn. Ofte er tiden sett som et type forbedringsløp, en utviklingsprosess mot noe mer velfungerende.

Men barndom, ifølge Benjamin, er ikke et stadium som skal tilbakelegges.

Dette manifesterer seg blant annet i Benjamins omtaler av barnelitteratur. ”De gode barnebøkene går over hodet på pedagogene”, uttalte han. Synspunktet klinger igjen hos hans samtidige samfunnsdebattant, Ellen Key (1849-1926).

I boka Barnets århundre retter hun èn kritikk mot datidens lesebøker, som “tygd kunnskap” som stengte barn fra den virkelige litteraturen, den som kunne bidra til at deres liv ble levd “vilt og farlig”.

Dag Anderssons innledning vil ikke primært ta form som et debattinnlegg, men en presentasjon. Gjennom høytlesning av og kommentarer til et utvalg av Benjamins tekster blir vi kjent med barndommens status i hans tenkning. 
Skarven bar
Lørdag 12. mai 2018
11:15 - 13:00

Samtalen er gratis og alle er velkommen!
Dag Andersson arbeider ved Institutt for Filosofi ved UiT, og har særlig spesialisert seg innen filosofisk estetikk. 

21. apr. 2018

«Hva er meningen med livet?» Eller: Filosofi som terapi.

Å spørre hva meningen med livet er, kan sies å høre til «menneskets lodd» - til tross for at spørsmålet egentlig ikke lar seg besvare. Vi kan si at det på et vis er klokt å stille det igjen og igjen, og også forsøke å lete etter svar. For hva vil skje dersom vi unngår å spørre om tilværelsens mening?

Er det å drive med filosofi et annet navn på en type terapeutisk aktivitet som nettopp dreier seg om å lete etter «meningen med livet»?

Finnes det i så fall en eller flere metodiske tilnærminger for en slik terapeutisk aktivitet?

Et neste spørsmål kan være om en slik aktivitet bør ledes av filosofiske terapeuter, eller om den mest naturlig skjer individuelt og instinktivt.
Skarven bar
Lørdag 28. april 2018
11:15 - 13:00

Samtalen er gratis og alle er velkommen!
Øystein Daae Gjertsen er 41 år, tidligere universitetslektor i filosofi. Driver forlaget CosmicusBooks, som kan besøkes på cosmicusbooks.com.         

9. apr. 2018

Arbeid 2.0 - Teknologiseringen av vår livsverden og verdien til reproduktivt arbeid.

Lørdag 14. april inviterer vi til samtale med Trine Antonsen om framtiden til arbeid og vårt forhold til naturen.

Sentralt i samtalen vil være vårt forhold til naturen og hvordan våre holdninger, eller fravær av disse, preger vår forståelse av arbeid og hvilken verdi arbeid har for å leve et godt, produktivt, bærekraftig og meningsfylt liv.

Trine vil eksemplifisere diskusjonen gjennom å sette opp arbeid i
et teknologisert landbruk mot argrare praksiser og tradisjonelt jordbruk. 
  • Kan vi løsrive oss fra vår avhengighet av naturen?
  • Er det mulig å få det stadig bedre uten å ødelegge for de som kommer etter oss?
  • Hva er framtiden til arbeid og hvordan kan arbeid bidra til et godt og meningsfylt liv?
Skarven bar
Lørdag 14. april  2018
11:15 - 13:00

Samtalen er gratis og alle er velkommen!
Trine Antonsen er filosof og har skrevet doktorgrad om Argrarianisme, det gode liv, og vår avhengighet av naturen.

Trine arbeider som førsteamanuensis ved UiT - Norges Arktiske Universitet

14. mar. 2018

Naturen som person i samisk tradisjon

Om mennesket, naturen og vårt forhold til det natur-lige.


Lørdag 17. mars ønsker vi å rette oppmerksomheten mot vårt forhold til naturen.

Dagens innleder skriver:

«I samisk tradisjon har naturen sin egen stemme representert ved skikkelser som vokter over steder og fellesinteresser. De hører til et omfattende og stedegent fortellingsmateriale som minner om normer for innhøsting og fordeling av av ressursene.
Tradisjonen kan oppfattes som et forvaltningssystem som bidrar til bevissthet om naturens bærekraft og konkurrerende interesser til ressursene».
  • Har vår forbindelse til det natur-lige gått tapt?
  • Kan vi alle lære noe av den samiske tradisjonen når det gjelder forholdet til naturen?
Skarven bar
Lørdag 17. mars 2018
11:15 - 13:00

Samtalen er gratis og alle er velkommen!
Foto: Torje Jenssen

Jens Ivar Nergård er dr. philos og professor ved institutt for pedagogikk og lærerutdanning i Tromsø, UiT - Norges Arktiske Universitet.

Nergård har utgitt flere bøker og hans tekster beveger seg i spenningsfeltet mellom etnografi, kulturpsykologi (psykoanalyse) og kulturfilosofi. Han har arbeidet med samisk etnografiske materiale over en lang periode.

Nergård har forsket mye om behandling i helsevesenet, og både vært opptatt av Freud og av naturens betydning i den samiske tradisjonen.

27. feb. 2018

Hva har #metoo-kampanjen vist oss?

Et filosofisk perspektiv på seksuell trakassering.


#metoo-kampanjen har vist det pioneren Catharine MacKinnon sa for nesten 40 år siden, at seksuell trakassering er et svært utbredt og samtidig et svært oversett fenomen.

Etter #metoo synes det umulig å lenger overse eller bortforklare dette fenomenet. Hvorfor nå?
  • Hvordan kan vi forklare og endre maktsituasjonen mellom kjønnene? 
  • Hvordan påvirker våre seksualliv maktubalansen ellers i samfunnet?
  • Kan vi holde noen ansvarlige for den systematiske utbredelsen av seksuell trakassering?
Skarven bar
Lørdag 3. mars 2018
11:15 - 13:00

Samtalen er gratis og alle er velkommen!
Trine Antonsen er filosof og feminist og vil innlede til diskusjon om filosofiske spørsmål knyttet til #metoo.

Trine arbeider som førsteamanuensis ved UiT - Norges Arktiske Universitet.