8. okt. 2017

Du og jeg, døden

Hva er egentlig døden? Er den bare et evig intet? Er den absolutt siste stopp på reisen, tankenes slutt og bevissthetens endelige, uopprettelige opphør? Og om den virkelig er ingenting – kun et evig mørke uten sansning, drømmer, tanker eller væren – er da døden egentlig noe å frykte, noe å aktivt unngå, noe å føle angst for?


I dette møtet om døden vil vi sammen med Heine Alexander Holmen diskutere og utforske døden og undersøke om ikke filosofien kan hjelpe oss i konfrontasjonen med kanskje det mest fryktsomme faktum ved vår eksistens: at vi alle vil dø en gang og at vi alle må stå overfor døden som noe som angår oss selv. Døden – det at vi er dødelige – er på mange måter det viktigste faktum om mennesket og menneskets liv. Mer enn noen andre dyr forholder vi oss til vår egen dødelighet og lever våre liv i skyggen av det faktum at vi skal dø. Det er spørsmål om hvordan vi skal leve med dette. Om vi kan leve med dette. Om vi kan finne mening i en tilværelse der vi vet at vi alle skal dø og gå over i intet. Og det er et spørsmål om ikke filosofien kan bidra med trøst og lindring og hjelpe oss til å forsone oss med – om ikke helt så noe på vei – det faktum at vi skal dø.

Sammen med Heine skal vi forsøke så godt vi kan å reflektere over dette i lag og blant annet undersøke om ikke døden blir mindre truende, lettere å forsone seg med, når vi samtidig ser at det å ikke dø på svært mange måter ville være en langt verre skjebne enn det at vi får lov til å dø.
Skarven bar
Lørdag 14. oktober 2017
11:15 - 13:00

Samtalen er gratis og alle er velkommen!
Heine Alexander Holmen jobber som førsteamanuensis i filosofi ved Institutt for Filosofi ved UiT - Norges arktiske universitet.

Heine underviser i ex.phil og i filosofiprogrammene på bachelor- og masternivå. Hans primære forsknings-interesser er etikk, meta-etikk, livsfilosofi (og dødsfilosofi), metafysikk og feministisk filosofi. Rent generelt er han opptatt av filosofi og filosofiske tema som direkte berører våre liv og spørsmålet om hvordan vi skal leve dem. I lys av dette har Heine interessert seg spesielt for tema som døden, meningen med livet, lykke, verdier, moralen eller etikkens normative autoritet, samt kjønn.

24. sep. 2017

Det uperfekte liv

Det uperfekte liv -

I vår gikk det en heftig debatt i norske medier om sorteringssamfunnet og verdien av et liv med Downs syndrom. Hvilke verdier bygger ideen om et sorteringssamfunn på? Og hvilken verdi har det uperfekte menneskeliv i et samfunn som strever mot perfeksjon?

Skarven bar
Lørdag 30. september 2017
11:15 - 13:00

Samtalen er gratis og alle er velkommen!
Jonas Jakobsen er førsteamanuensis ved institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved UiT og jobber primært innenfor politisk filosofi og sosialfilosofi.

Han deltok i vårens debatt med innlegget "Min søns bidrag" i Morgenbladet: https://morgenbladet.no/ideer/2017/05/min-sonns-bidrag 

10. sep. 2017

Russland og verden

Russland er Europas største land både målt i folketall og flateinnhold. Norge har fellesgrense med Russland. Likevel er Vestens forhold til Russland, 26 år etter Sovjetkommunismens sammenbrudd, preget av tradisjonelle klisjeer, fordommer og angst.

 
Og omvendt er også Russlands identitet preget av motsetningen til Vesten og Europa, inklusive de historiske erfaringene med krig mellom Russland og europeiske land. I de seinere år har forholdet mellom Russland og Vesten nærmet seg det gamle kald-krigs-nivået.

På dette møtet vil Arne Overrein si noe om hvordan Russland forstår seg sjøl i dagens verden og om de ulike alternative oppfatningene om dette som gjør seg gjeldende i dette landet, blant annet om valget mellom en europeisk og en mer asiatisk orientering av russisk politikk. Deretter vil vi diskutere de mulige utviklingsveiene Russlands forhold til Vesten står ovenfor og hva Vesten sjøl og Norge eventuelt bør endre i sitt forhold til vår nabo i øst. Bør vi prioritere det gode naboskaps politikk eller forsterke sanksjonsregimet og styrkeoppbygging i NATO?
Skarven bar
Lørdag 16. september 2017
11:15 - 13:00

Samtalen er gratis og alle er velkommen!
Arne Overrein er filosof og arbeider som førstelektor ved Universitetet i Tromsø.

Han har i en årrekke arbeidet med folkerett og globalisering i et politisk-filosofisk og historisk perspektiv. Han er forfatter av boken Kampen om folkeretten - Krig, makt og rett i verdenssamfunnet.
 

Er framtida lys?


Lørdag 2/9 inviterer vi til høstens første samtale hvor vi sammen med dere ønsker å utforske «framtida». Vi vil innlede om “framtida” fra to ulike perspektiver.

Med utgangspunkt i Alain Badious book «The True Life» innleder Eirik Mathiesen om hvilken rolle ungdom kan spille i å skape framtiden og hvilken rolle framtiden spiller for ungdom i dag.

Tone Sverdrup Ørebech vil spørre hvordan framtiden ser ut for kvinner i Norge, der den sekulære og den islamske tradisjon former ganske forskjellige livsløp for oss. Hun vil eksemplifisere innledningen ved Maryam Trine Skogen som ønsker å opprette en feministisk, inkluderende moské i Oslo. For å kunne gjøre dette må Maryam bli imam – Norges første kvinnelige som sådan.

Vi inviterer alle til å bidra med ulike perspektiver på temaet.


7. mai 2017

Barndom

Lørdag 13/5 inviterer vi til vårens siste samtale. Kai Krogh innleder om barndom og barnets utvidede sosiale verden.


Synet på barnet og barndommen har endret seg sterkt i løpet av de siste tiårene. Samtidig har det skjedd store endringer i familiestrukturen.

Kai vil ta utgangspunkt i Johan Borgens «Barndommens rike» fra 1965 og vil skissere enkelte utviklingslinjer, fra sosialiseringsprosessen av det passive barnet i den psykoanalytiske forståelsen, til det kompetente, aktive og sosiale barnet i moderne utviklingspsykologi. Kai vil også trekke inn forskning fra psykologer som ofte benevnes som «The Babywatchers», spesielt Daniel Stern. Samtidig som han kommer inn på endringer i barnets utvidede sosiale verden.

Spørsmål vi ønsker å ta opp til diskusjon er bl.a. hva kommersialisering og digitalisering av barnets livsverden betyr for barnets utvikling, og om vi ser tendenser til å redusere lekens betydning i en presset hverdag og f.eks. ved tidlig barnehage- og skolestart.

Vi ønsker alle velkommen til å bidra med perspektiver på temaet.
Skarven bar
Lørdag 13. mai 2017
11:15 - 13:00

Samtalen er gratis og alle er velkommen!
Kai Krogh er spesialist i klinisk voksenpsykologi og har doktorgrad i psykologi.
Han har nærmere 20 års erfaring fra California innen ulike grener av psykiatrien.
Kai er opptatt av relasjoner, varme, omsorg og av hva som gjør oss motstandsdyktige.