24. apr. 2017

Hvorfor snakker vi ikke lenger om sosiale klasser?

Forfatter og filmskaper Dag Johan Haugerud er opptatt av klassebegrepet i alt han fremstiller. Men samtidig som Haugerud har fått en solid posisjon i den kulturelle offentligheten, er det få som snakker om klasse. Han påpeker: “Klasse er blitt et mer flytende begrep enn før. Det er en stor middelklasse som tenker på klassebegrepet som uaktuelt”.

 
I sin mest kjente film, Som du ser meg, viser Haugerud at det motsatte er tilfelle: “[Historiene] forteller hvordan helt normale mennesker navigerer i et markedsstyrt samfunn. Det er det som ligger under alt”.

Hos Haugerud starter klassediskusjonen med et tosidig fokus på språkbruk/ samtaleformer i det moderne arbeidslivet, samt urbaniseringstendensen og måten vi bebor byene. Hvordan kan vi beskrive samtidens nye sosiale bruddflater? Hvordan nedfeller dette seg som konflikter på enkeltpersonnivå?

Den filosofiske samtalen vil ta utgangspunkt i eksempler fra Haugeruds film Som du ser meg (2012) og hans siste roman, Enkle atonale stykker for barn (2016). I tillegg vil vi se på forbindelseslinjene mellom Haugerud og samtidsfilosofen Peter Sloterdijks grunnsyn på mennesket som et arkitektonisk vesen. 
Skarven bar
Lørdag 29. april 2017
11:15 - 13:00

Samtalen er gratis og alle er velkommen!

Om innlederen

Tone Sverdrup Ørebech leder Litteraturvinsjen, som driver litteraturformidling og tenkning gjennom litteraturgrupper tilknyttet Tromsø kommune.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar