7. mai 2017

Barndom

Lørdag 13/5 inviterer vi til vårens siste samtale. Kai Krogh innleder om barndom og barnets utvidede sosiale verden.


Synet på barnet og barndommen har endret seg sterkt i løpet av de siste tiårene. Samtidig har det skjedd store endringer i familiestrukturen.

Kai vil ta utgangspunkt i Johan Borgens «Barndommens rike» fra 1965 og vil skissere enkelte utviklingslinjer, fra sosialiseringsprosessen av det passive barnet i den psykoanalytiske forståelsen, til det kompetente, aktive og sosiale barnet i moderne utviklingspsykologi. Kai vil også trekke inn forskning fra psykologer som ofte benevnes som «The Babywatchers», spesielt Daniel Stern. Samtidig som han kommer inn på endringer i barnets utvidede sosiale verden.

Spørsmål vi ønsker å ta opp til diskusjon er bl.a. hva kommersialisering og digitalisering av barnets livsverden betyr for barnets utvikling, og om vi ser tendenser til å redusere lekens betydning i en presset hverdag og f.eks. ved tidlig barnehage- og skolestart.

Vi ønsker alle velkommen til å bidra med perspektiver på temaet.
Skarven bar
Lørdag 13. mai 2017
11:15 - 13:00

Samtalen er gratis og alle er velkommen!
Kai Krogh er spesialist i klinisk voksenpsykologi og har doktorgrad i psykologi.
Han har nærmere 20 års erfaring fra California innen ulike grener av psykiatrien.
Kai er opptatt av relasjoner, varme, omsorg og av hva som gjør oss motstandsdyktige.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar